Dijital Transformasyon için Uçtan Uca Çözümler

Dijital Transformasyonun sadece endüstriyel süreçlerde değil, ticari organizasyonların gerek kişi gerekse kurum bazında yürüttüğü tüm çalışma yöntem ve süreçlerinde olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Özellikle bireysel olarak adapte olduğumuz ve hatta vazgeçemediğimiz mobil ve çevrim içi teknolojilerin şirket süreçlerinde de sunulması gerekliliği ve hatta şirketin dijital transformasyonunun önemli bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda Microsoft’un sunmakta olduğu Office 365 servislerinin her biri bu dijital transformasyonda çok önemli bir rol oynamaktadır.

Office 365 ile bireysel çalışanın verimliliği en üst düzeye çıkaran uygulamalar sunulurken, Dynamics 365 ile şirket/kurum süreçlerinin dijitalleştirilmesi öngörülmekte, her ikisinin entegrasyonları ile beraber son derece yüksek bir sinerji elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

Gerek insanların çalışma gerekse şirketlerin iş yapış şekilleri değiştikçe, bunlara uygun uygulamalarla dijital transformasyon hızlanarak ve verimliliği de beraberinde getirerek devam edecektir.