implementation_services

Güvenilir, Esnek, Kanıtlanmış


Trioworx İş Çözümleri’nin uygulama danışmanlık hizmetleri, organizasyonunuzun teknolojik uygulama, geçiş ve versiyon yükseltme işlemlerinin en verimli bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmak için gereken teknik uzmanlığı ve en iyi çalışmayı sağlar. Yazılım uygulamalarınızdan, versiyon geçişlerinize kadar, Trioworx İş Çözümleri’nin Uygulama Danışmanlık Hizmetleri risklerinizi azlatmayı ve çözümü en hızlı şekilde uygulamaya koymayı taahhüt eder. Trioworx İş Çözümleri’nin uygulama danışmanlık hizmetleriyle;

  • Uygulamanızı yapılandırabilir,
  • Son tüketiciye ulaşabilir,
  • Çalışanınız üzerine yaptığınız yatırımın ölçülebilir ve geri dönüşlerini alabilirsiniz.